Konsultacje dla uczniów

|

Konsultacje dla wszystkich uczniów mogą odbywać się od 1 czerwca 2020 r. Uczeń zgłasza potrzebę konsultacji do nauczyciela przedmiotu. Uczeń, który chce wziąć udział w konsultacjach musi wypełnić oświadczenie. Dokumenty dotyczące konsultacji: Konsultacje – informacje Konsultacje –... Czytaj...

Nowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej

|

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych czytelników, wprowadzamy nowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach odbywania się konsultacji z nauczycielami. Stanowisko obsługi czytelnika... Czytaj...

Procedury dotyczące matur

|

Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wytyczne dla zdających Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Czytaj...

Dzień Dziecka

|

Miej słodkie sny i marzenia, niech one Ci się spełniają. A Twoje najskrytsze dążenia. Niech realnymi się stają! Czytaj...

Książki, które warto przeczytać

|

Tajemnice katastrofy. Reportaż o katastrofie w Czarnobylu i jej skutkach. Skala nieprawdziwych informacji i manipulacji związanych z tym wydarzeniem jest ogromna. Autorka na podstawie dokumentów i rozmów z naocznymi świadkami stara się przekazać prawdę o tym, co wydarzyło się w 1986 roku. Temat... Czytaj...

Dzień Matki

|

Dedykujemy wszystkim Mamom dwanaście najpiękniejszych wierszy. 12 najpiękniejszych wierszy poświęconych mamie Poleca szkolna biblioteka   Czytaj...

Kierunki kształcenia

Technik Informatyk
Technik Informatyk e-sport
Technik fotografii i multimediów
Technik Ekonomista
Technik Handlowiec
Technik Energetyk
Technik Architektury Krajobrazu
V Liceum Ogólnokształcące