„Akcja komunikacja”

Uwaga! Uwaga! KONKURS na hasło promujące potrzebę komunikacji między ludzkiej w ramach projektu „Akcja komunikacja”
Zasady konkursu:
1. Forma – rymowanka – min. 2 wersy w języku polskim
2. Ocenie podlega:
  • Znajomość tematu
  • Poprawność językowa
  • Walor refleksyjny
  • Poczucie humoru – mile widziane
3. Prace można składać do 21.01.2019 (poniedziałek) do nauczycieli:
  • Sylwia Malinowska – doradca zawodowy – pok. 129
  • Barbara Złotkowska – pedagog – pok. 217
Nagrody rzeczowe. Zapraszamy serdecznie!