Akcja profilaktyczna

Stop! Po alkoholu nie wchodzę do wody.