Ostrołęckie Forum Edukacyjne

11 marca nasza szkoła wzięła udział w odbywającym się w hali im. Arkadiusza Gołasia Ostrołęckim Forum Edukacyjnym. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży gimnazjów i klas 8 szkół podstawowych.