Quiz o krajach niemieckojęzycznych

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w szkolnym konkursie wiedzy o Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinie. Konkurs odbędzie się 19 lutego i potrwa 45 min. Uczniowie będą mieli za zadanie w pytaniach zamkniętych wskazać prawidłowe odpowiedzi, wszystkie zdania będą sformułowane w języku polskim.

Najlepsi uczniowie zostaną nagrodzeni, a osoba z największą liczbą punktów weźmie udział w II etapie, jakim będzie międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, zaplanowany na 19 marca. Po bliższy zakres materiału zapraszamy do nauczycielek j. niemieckiego Agaty Dobkowskiej lub Jolanty Olesińskiej.

Do udziału w konkursie zapraszamy każdego z Was!