Światowy Dzień Liczby π

„Wyznaczyć π” pod takim hasłem po raz ósmy w naszej szkole uczciliśmy Światowy Dzień Liczby π przypadający 14 marca. Uczniowie klas I TE n i III TAK mieli okazję obliczyć liczbę π, wykorzystując metodę Buffona i metodę Monte – Carlo.

Świąteczną lekcję matematyki zaczęliśmy od odczytania wiersza noblistki Wisławy Szymborskiej ,, Liczba pi”. Następnie, po zapoznaniu się z metodami wyliczania liczby π, rozpoczęliśmy zmagania. Drużyny miały za zadanie otrzymać wartość liczby π najbardziej zbliżoną do przyjętego przybliżenia 3,14. W tle „rozbrzmiewała ludolfina” – melodia powstała po  przypisaniu kolejnym dźwiękom gamy cyfr od 0 do 9.

Wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem. Oby ta twórcza atmosfera, utrzymywała się na każdej lekcji matematyki.

D. Beczak