Wystawa „W drodze do niepodległości”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do zwiedzania – na lekcjach wychowawczych, historii czy języka polskiego – wystawy edukacyjnej „W drodze do niepodległości”.

Szkoła gości ekspozycję w ramach projektu „Dla Niepodległej” realizowanego przez PERN S.A., Bank Pocztowy SA, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych. Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Celem PW „Niepodległa” jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę państwowości, budowanie dumy narodowej, wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków, zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości, popularyzacja historii oraz promocja i kształtowanie postaw patriotycznych.

Ekspozycja powstała na bazie materiałów historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości oraz przy współpracy merytorycznej z nauczycielami praktykami. Materiały wykorzystane do przygotowania wystawy pochodzą z zasobów Archiwum Akt Nowych i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wystawa dostępna na korytarzu przed biblioteką szkolną w dniach 26 luty – 2 marzec 2018 r.

 

Zapraszamy serdecznie

Organizatorzy:

Alicja Filipowicz
Katarzyna Fabisiewicz