Zbiórka ZSEE

11 kwietnia odbyła się zbiórka elektroodpadów prowadzona w ramach ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2018” organizowanego przez AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Mieszkańcy miasta mieli możliwość pozbycia się niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Otrzymaliśmy chłodziarki, suszarki, magnetofony, kuchenki elektryczne i oczywiście sprzęt komputerowy. Szczególne podziękowania za wsparcie naszej akcji kierujemy do pracowników ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, od których otrzymaliśmy znaczną ilość ZSEE.

ZBIERACZE