Dzień otwarty dla Rodziców

28 listopada br. (czwartek) zapraszamy na dzień otwarty dla Rodziców.

Porządek dnia:
1. Godzina 17.00 – spotkanie rodziców klas drugich (wszystkich) oraz klas 1 EHg i 1 Lsg z terapeutami prowadzonego w naszej szkole programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” .
Czas trwania: ok. 45 minut.
Miejsce: stołówka szkolna.

2. Godzina 17.30 – spotkanie dla rodziców klas pierwszych (z wyjątkiem rodziców klas 1 EHg i 1 Lsg) z terapeutą uzależnień z Ośrodka Interwencji Kryzysowej p. Maciejem Maksymiukiem.
Miejsce spotkania: sala 112.

3. Godzina 18.00 – spotkania Rodziców z wychowawcami (wywiadówka), wg grafiku wywieszonego przy wejściu do szkoły.