Quiz o krajach niemieckojęzycznych

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w szkolnym konkursie wiedzy o Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinie. Konkurs odbędzie się 19 lutego i potrwa 45 min. Uczniowie będą mieli za zadanie w pytaniach zamkniętych wskazać prawidłowe odpowiedzi, wszystkie zdania będą sformułowane w języku polskim. Najlepsi uczniowie zostaną nagrodzeni, … Continued

Komunikacja, a sztuka

W ramach projektu „Akcja komunikacja” odbyły się warsztaty twórcze, podczas których powstały prace plastyczne, będące przekazem artystycznym uczniów do młodzieży. Jest to wyraźny apel o potrzebę bezpośredniego komunikowania się między ludźmi. Prace powstały pod kierunkiem p. Agaty Sakowskiej i p. Sylwii Malinowskiej  

Projekt „Akcja Komunikacja”

W grudniu i styczniu w naszej szkole przeprowadzony został projekt „Akcja Komunikacja”, którego celem było poznanie aspektów komunikacji interpersonalnej. Niemalże wszystkie klasy szkół średnich i gimnazjum wzięły udział w warsztatach ze specjalistami. Poruszone zostały aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej, scharakteryzowane różne sposoby porozumiewania się i różne elementy komunikacji międzyludzkiej. … Continued

W fabryce bombek

Kolejna wycieczka TAK-ów odbyła się do Zakładu Produkcji Szkła „Firmy Doroszko” w Kętrzynie.  Uczniowie z klas IV, II i I wraz z opiekunami, oprócz zwiedzania niezwykłego muzeum dekoracji świątecznych uczestniczyli również w warsztatach, gdzie własnoręcznie, od podstaw mogli wykonać szklane bombki oraz ozdobić je. 

List do rodziców

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców.  

Akcja charytatywna

UWAGA, UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 24 stycznia 2019 roku na 3 i 4 lekcji odbędzie się licytacja na rzecz chorej na guza mózgu siedmioletniej Diany, mieszkanki Ostrołęki. Będziemy licytować: • Ciasta • Gadżety (kubki, smycze …) • Wyroby ceramiczne • Biżuterię • itp., … Continued