Dokumenty regulujące rekrutację na rok szkolny 2018/2019:

 

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY
w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 

Rekrutacja podstawowa
 
Terminy
Publikacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: http://ostroleka.edu.com.pl   10 maja 2018 r. od godziny 10.00
     
Kandydaci składają wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie do szkoły.   od 10 maja od godziny 10.00

do 18 maja do godziny 15.00

     
Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły.   od 15 czerwca od godziny 10.00

do 19 czerwca do godziny 16.00

     
Dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum).   od 22 czerwca od godziny 12.00

do 27 czerwca do godziny 16.00

     
Weryfikacja wniosków przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.    od 10 maja do 6 lipca
     
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.    6 lipca do godziny 12.00
     
Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia dostarczają  oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 aktualne fotografie oraz oryginały innych uwzględnianych w rekrutacji dyplomów i zaświadczeń.   od 6 lipca od godziny 12.00

do 12 lipca do godz. 10.00

     

 

Rekrutacja uzupełniająca
 
Terminy
Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   od 13 lipca od godziny 8.00

do 16 lipca do godziny 16.00

     
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej.   do 29 sierpnia do godziny 12.00
     
Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w ramach rekrutacji uzupełniającej dostarczają  oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i 2 aktualne fotografie.   od 29 sierpnia od godziny 12.00

do 30 sierpnia do godziny 16.00

     
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych.    do 31 sierpnia do godziny 12.00