Podręczniki dla klas pierwszych zostaną podane we wrześniu 2019 r.
Podręczniki dla pozostałych klas – po 20 sierpnia 2019 r.