Wniosek o zapomogę zdrowotną (dla nauczycieli)

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku (nauczyciele, emeryci)

Dokumenty można składać do 19 czerwca 2020 roku w formie papierowej (wniosek o zapomogę zdrowotną w sekretariacie szkoły, wniosek o dofinansowanie do wypoczynku w księgowości) lub przesłać na adres email szkoły: zsz3oka@wp.pl