ZAJĘCIA Z DORADCAMI ZAWODOWYMI CEiPM OHP

Dnia 12.04.18r. w klasie I LOs odbyły się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego z udziałem doradców zawodowych CEiPM OHP w Ostrołęce. Specjaliści omówili problematykę planowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz motywacji do nauki i samodoskonalenia. Przedstawili etapy, które mogą nastąpić po ukończeniu przez uczniów liceum, zawody przyszłości oraz czynniki determinujące wybór określonego kierunku kształcenia, w tym możliwości kształcenia w sytuacji niezdania przez młodzież matury. Zaprezentowali także uczniom oferty pracy wakacyjnej.

 

Koordynator spotkania
Izabela E. Dąbrowska