Spotkania z doradcą zawodowym OHP

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniu 16.10.2018 r. odbyły się spotkania z doradcą zawodowym OHP dla klas Trzecich Gimnazjum. Dzięki przeprowadzonym testom preferencji i predyspozycji zawodowych uczniowie dowiedzieli się, w jakim kierunku posiadają predyspozycje i uzdolnienia zawodowe, co pozwoli wybrać w przyszłości właściwą ścieżkę kariery edukacyjno … Continued

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem: Bądź architektem swojego szczęścia! pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął się w naszej szkole. Dziś powstały stoiska informacyjno – promocyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Ochotniczych … Continued

Europejski Konkurs Statystyczny

Serdecznie zapraszamy młodzież Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Ostrołęce do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym, który organizowany jest po raz drugi przez Eurostat, Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne z europejskich krajów. Część pierwsza odbywa się w języku polskim i składa się z dwóch etapów: a) Część Krajowa będzie polegała na wypełnieniu … Continued

Konferencja

         W dniu 9 października 2018 r. odbyła się konferencja „Przeciwdziałanie bezrobociu oraz ryzyku wykluczenia społecznego i dyskryminacji na rynku pracy” organizowana przez Wojewódzki Urząd pracy w Warszawie filia w Ostrołęce. Poruszane były zagadnienia z zakresu Ekonomii Społecznej i działań reintegracji społeczno – zawodowej, a także sytuacji … Continued

Plakat promujący szacunek w sieci – konkurs

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce do udziału w szkolnym konkursie na temat: PLAKAT PROMUJĄCY SZACUNEK W SIECI  Szacunek to pojęcie szerokie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, która buduje kulturę zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, … Continued