W naszej szkole wszyscy uczniowie mają możliwość indywidualnych spotkań oraz uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych z doradcami zawodowymi, tj. Panią Barbarą Serejko, Panią Beatą Mróz oraz Panią Izabelą Edytą Dąbrowską.

Spotkania doradczo – edukacyjne poświęcone są min. samopoznaniu uczniów, uwarunkowaniom budowania sukcesu życiowego i planowania własnej kariery edukacyjnej oraz zawodowej.