W naszej szkole wszyscy uczniowie mają możliwość indywidualnych spotkań oraz uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych z doradcami zawodowymi, tj. Panią Barbarą Olech, Panią Beatą Mróz oraz Panią Sylwią Malinowską.

Spotkania doradczo – edukacyjne poświęcone są min. samopoznaniu uczniów, uwarunkowaniom budowania sukcesu życiowego i planowania własnej kariery edukacyjnej oraz zawodowej.


Doradca zawodowy poleca:

 

Konferencje

Konferencja REweLACJE


W dniu 10 listopada Sylwia Malinowska, doradca zawodowy reprezentowała naszą szkołę na konferencji. REweLACJE to:

 • jedyna konferencja, która łączy w sobie psychologię relacji z metodyką nauczania, która te relacje skutecznie wzmacnia,
 • jedyna konferencja, która proponuje równolegle warsztaty nastawione na rozwój osobisty nauczyciela,
 • osobne bloki warsztatowe dla nauczycieli szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 • aż 15 bardzo praktycznych warsztatów pełnych gotowych rozwiązań mających na celu budowanie lepszych relacji na linii nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń, nauczyciel-rodzice,
 • 2 inspirujące sesje plenarne pełne refleksji i mądrości na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach klasowych oraz najnowszych odkryć neurodydaktyki
  spotkanie z pasjonatami, wymiana opinii oraz refleksji na temat budowania relacji w edukacji,
 • zapoznanie się z kampanią #RokRelacji.

Organizator

European Vocational Skills Week

5.11.2018 r. doradca zawodowy Sylwia Malinowska wzięła udział w Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week

Konferencja odbyła się w Warszawie i została zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Głównym celem wydarzenia jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego. W trakcie paneli dyskusyjnych eksperci poruszali kwestie kształcenia umiejętności dla gospodarki i diagnozowania zapotrzebowania na nie.

Równolegle do wystąpień i dyskusji ekspertów odbywały się targi, w ramach których przedstawiciele szkół zawodowych różnych branż,
beneficjenci Programu Erasmus+, zaprezentowali swoje umiejętności i opowiedzieli o atrakcyjności zmieniającego się kształcenia zawodowego oraz współpracy z pracodawcami i wyższymi szkołami zawodowymi.

Wśród nich można było zobaczyć najbardziej utalentowanych polskich uczniów, którzy we wrześniu w Budapeszcie rywalizowali w EuroSkills, czyli europejskim turnieju umiejętności zawodowych.

„Przeciwdziałanie bezrobociu oraz ryzyku wykluczenia społecznego i dyskryminacji na rynku pracy”

W dniu 9 października 2018 r. odbyła się konferencja „Przeciwdziałanie bezrobociu oraz ryzyku wykluczenia społecznego i dyskryminacji na rynku pracy” organizowana przez Wojewódzki Urząd pracy w Warszawie filia w Ostrołęce.

Poruszane były zagadnienia z zakresu Ekonomii Społecznej i działań reintegracji społeczno – zawodowej, a także sytuacji kobiet i osób młodych na Rynku Pracy. Prezentowały się instytucje tj.: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Kurpsie Razem” oraz „Zaścianek Mazowsza”.

Naszą szkołę na konferencji reprezentowała Pani Sylwia Malinowska, doradca zawodowy.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Dzień 1
Dzień 2
Dzień 3
Dzień 4

Ta międzynarodowa kampania promuje świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.
To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery.

W tym roku to już XI edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie - organizowanego w 170 krajach.
Nasza szkoła rozpoczęła Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 13 listopada.

 

Uczniowie klas drugich i trzecich:

 • poznali swoje predyspozycje przedsiębiorcze, generowali pomysły na własny biznes w przyszłości,
 • spotkali się z kierownikiem Urzędu Skarbowego w Ostrołęce, który omówił formalności niezbędne przy zakładaniu
  i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Koordynator spotkań:

Sylwia Malinowska

Doradca zawodowy

Global Entrepreneurship Week

14 listopada to kolejny dzień Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w naszej szkole. Uczniowie klas trzecich i czwartych dowiedzieli się, jaki jest tok postępowania przy zakładaniu własnej firmy, na jakie trudności można napotkać i jak sobie z nimi radzić, a także jakie cechy i umiejętności powinien posiadać dobry przedsiębiorca.

 

Wykłady prowadzili: doradca zawodowy Ochotniczych Hufców Pracy w Ostrołęce, a także pracownicy Urzędu Miasta w Ostrołęce i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrołęce.

Koordynator spotkań:

Sylwia Malinowska

Doradca zawodowy

 

Kolejny dzień Światowego Tygodnia przedsiębiorczości minął pracowicie. Uczniowie klas maturalnych pod kierunkiem doradcy zawodowego OHP uczyli się pisania biznesplanów, generując pomysły na własny biznes w naszym mieście i okolicach.

Biznesplan to gotowy dokument, który można załączyć do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

Projekty naszych uczniów uwzględniały potrzeby rynku oraz konkurencję, wyróżniały się innowacyjnością pomysłów i kreatywnością przyszłych działań. Brawo!

 

Koordynator spotkań:

Sylwia Malinowska

Doradca zawodowy

 

16 listopada to ostatni dzień Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w naszej szkole.

Uczniowie klas maturalnych wzięli udział w konkursie pn.: „Pomysł na biznes – mój biznesplan” organizowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Komisja konkursowa wyróżniła prace następujących uczniów:

Aleksandra Bobowska, Szymon Rydel, Patrycja Sęder, Marlena Kalwasińska, Olga Grucelska, Milena Samsel, Karolina Tyszka, Karolina Zaorska

Biznesplany charakteryzowały: innowacyjność pomysłów, kreatywność działań oraz uwzględnienie potrzeb rynku i konkurencji. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Gratulujemy!

Organizatorzy konkursu:

Barbara Olech

Sylwia Malinowska