DYREKTOR

mgr Marzena Borkowska

 

WICEDYREKTORZY

mgr Anna Dudzic

mgr Barbara Olech

 

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Iwona Ustaszewska