EGZAMIN ZAWODOWY 2018

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji letniej czerwiec – lipiec 2018 r. (załącznik Nr 3 do pobrania na stronie OKE) należy złożyć najpóźniej do 18 lutego 2018 r. u kierownika szkolenia praktycznego lub w sekretariacie szkoły.