Technikum w zawodzie: Technik Ekonomista

Technikum w zawodzie Technik Ekonomista to szkoła dla przyszłych ekonomistów, specjalistów do spraw biznesu, menedżerów, finansistów, bankowców.

Zdobyte umiejętności dadzą absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.

Technik Ekonomista to zawód potrzebny w każdej firmie, urzędzie, hotelu i banku.

Technik ekonomista prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo-płacowe i podatkowe oraz rachunkowość; organizuje działalność gospodarczą i oblicza podatki; dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze, przeprowadza i rozlicza inwentaryzację także sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

Kwalifikacje: W naszym technikum zdobędziesz konkretne umiejętności w ramach dwóch kwalifikacji:

- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;
- Prowadzenie rachunkowości.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest zdobycie następujących umiejętności:

  • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
  • Prowadzenie rachunkowości.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły po zdobyciu kwalifikacji technik ekonomista może uzyskać dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji:

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

KARIERA ZAWODOWA:

  • praca w zakładach produkcyjnych, firmach ubezpieczeniowych, komórkach finansowych przedsiębiorstw,
  • praca w bankach przy obsłudze klientów i rozliczaniu operacji finansowych,
  • specjalista finansowy, doradca podatkowy lub inwestycyjny,
  • uczestnictwo w zarządzaniu, planowaniu, motywowaniu oraz kontroli w firmie,
  • własna działalność gospodarcza.

 

DALSZE KSZTAŁCENIE:

w szkołach policealnych i na studiach