Technikum w zawodzie: Technik Ekonomista

Technikum w zawodzie technik ekonomista to szkoła dla przyszłych ekonomistów, specjalistów do spraw biznesu, menedżerów, finansistów, bankowców.

Zdobyte umiejętności dadzą absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Planowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Obliczania podatków.
 3. Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.
 4. Prowadzenia rachunkowości.
 5. Wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań
  z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest zdobycie następujących umiejętności:

 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
 • Prowadzenie rachunkowości.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły po zdobyciu kwalifikacji technik ekonomista może uzyskać dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji:

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

KARIERA ZAWODOWA:

 • praca w zakładach produkcyjnych, firmach ubezpieczeniowych, komórkach finansowych przedsiębiorstw,
 • praca w bankach przy obsłudze klientów i rozliczaniu operacji finansowych,
 • specjalista finansowy, doradca podatkowy lub inwestycyjny,
 • uczestnictwo w zarządzaniu, planowaniu, motywowaniu oraz kontroli w firmie,
 • własna działalność gospodarcza.

 

DALSZE KSZTAŁCENIE:

w szkołach policealnych i na studiach