Zawód sprzedawca należy do grupy zawodów usługowych, wobec tego dominującym typem relacji
w procesie pracy jest człowiek–człowiek.

Głównym zadaniem sprzedawcy jest obsługa klienta, która powinna być prowadzona sprawnie, kompetentnie i kulturalnie.

Kładziemy więc nacisk na kształtowanie postaw
i nawyków takich jak: odpowiedzialność, komunikatywność, uczciwość, spostrzegawczość, zamiłowanie do porządku, dbałość
o własny wygląd.

Kwalifikacje: prowadzenie sprzedaży

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.
  2. Wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest zdobycie następujących umiejętności:

  1. Prowadzenie sprzedaży.

W ciągu trzech lat nauczysz się zawodu sprzedawca: organizowania i sprzedaży towarów.

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy, m.in. z zakresu funkcjonowania sklepu, hurtowni, obsługi komputera i kas fiskalnych itp.

Będziesz mógł/mogła pracować:

  • w sklepach,
  • placówkach handlowych,
  • jako akwizytor,

Perspektywa kontynuowania nauki w 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewni absolwentom branżowej szkoły I stopnia dalsze kształcenie
w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości.

Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.