Technik Agrobiznesu organizuje i wykonuje prace związane z produkcją rolną, obsługuje pojazdy, maszyny, urządzenia, organizuje prace związane
z przetwórstwem spożywczym, dystrybucją i sprzedażą produktów rolnych, prowadzi działania marketingowe.
 
Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka
 
KWALIFIKACJE:
  • prowadzenie produkcji rolniczej;
  • organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa
    w agrobiznesie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i wykonywania prac związanych
z produkcją roślinną i zwierzęcą;

2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych
w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) organizowania i wykonywania prac związanych
z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;

5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa
w agrobiznesie.

Absolwent znajdzie pracę w przedsiębiorstwach produkcji lub przetwórstwa żywności.