Klasa pod patronatem ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.  Uruchomienie kształcenia w zawodzie technik energetyk jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. W przyszłości najlepsi absolwenci kierunku będą mogli docelowo znaleźć zatrudnienie w Spółce. Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w szkolnej pracowni zawodowej, a praktyki zawodowe w zakładzie wytwarzającym energię elektryczną i cieplną w Ostrołęce. Uczniowie będą kształcić się pod okiem inżynierów i specjalistów z ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.