Klasa pod patronatem ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. 

Uruchomienie kształcenia w zawodzie technik energetyk jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. W przyszłości najlepsi absolwenci kierunku będą mogli docelowo znaleźć zatrudnienie w Spółce.

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w szkolnej pracowni zawodowej, a praktyki zawodowe w zakładzie wytwarzającym energię elektryczną i cieplną w Ostrołęce.

Uczniowie będą kształcić się pod okiem inżynierów i specjalistów z ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.