Klasa pod patronatem ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

Uruchomienie kształcenia w zawodzie technik energetyk jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. 

W przyszłości najlepsi absolwenci kierunku będą mogli docelowo znaleźć zatrudnienie w Spółce.

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w szkolnej pracowni zawodowej, a praktyki zawodowe w zakładzie wytwarzającym energię elektryczną i cieplną
w Ostrołęce.

Uczniowie będą kształcić się pod okiem inżynierów
i specjalistów z ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

 

Technik Energetyk rozpoznaje elementy elektryczne
i elektroniczne oraz instalacje i urządzenia energetyczne.

Określa źródła energii konwencjonalnej
i niekonwencjonalnej.

Charakteryzuje procesy wytwarzania energii: elektrycznej, mechanicznej i cieplnej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik energetyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
 • wykonywania pomiarów parametrów instalacji
  i urządzeń energetycznych;
 • nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń
  w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.

 

KARIERA ZAWODOWA:

 • w zakładach wytwarzających konwencjonalnie
  i niekonwencjonalnie, przetwarzających
  i przesyłających energię elektryczną i cieplną (elektrownie, zakłady energetyczne, zakłady ciepłownicze, zakłady wydobywcze i magazynujące paliwa),
 • w budownictwie i przemyśle na stanowiskach mistrzów, technologów, energetyków, techników
  ds. pomiarów, konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

DALSZE KSZTAŁCENIE:

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.