Technik Handlowiec z innowacją Przedstawiciel handlowy

Osobę wykonującą zawód handlowca powinny wyróżniać zdolność nawiązywania kontaktów, przekonywania
i negocjowania. Wymagana jest duża komunikatywność oraz łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie.

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.
 2. Wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
 3. Prowadzenia działań reklamowych i marketingowych.
 4. Organizowania i prowadzenia działalności handlowej.
 5. Zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest zdobycie następujących umiejętności:

 • Prowadzenie sprzedaży.
 • Prowadzenie działalności handlowej.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły po zdobyciu kwalifikacji technik handlowiec może uzyskać dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji:

Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

KARIERA ZAWODOWA:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi handlowe,
 • praca w sklepach, hurtowniach, magazynach, punktach sprzedaży,
 • prowadzenie działalności akwizycyjnej,
 • praca na stanowisku przedstawiciela handlowego firmy,
 • organizacja działalności małej firmy handlowej (handlu hurtowego i detalicznego),
 • praca w dziale zaopatrzenia
  i zbytu w przedsiębiorstwie,

 

DALSZE KSZTAŁCENIE:

w szkołach policealnych i na studiach