Technik Handlowiec

Sprzedaż produktów za pośrednictwem elektronicznych narzędzi, to e-handel, sprzedaż w internecie.

Technik Handlowiec organizuje i realizuje transakcje zakupu-sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego; sporządza dokumentację ekonomiczno-finansową; prowadzi działania marketingowe związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomiczno-finansowe
w przedsiębiorstwie.

Jest to klasa objęta patronatem SPS Handel S.A. w Ostrołęce.

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.

Kwalifikacje: prowadzenie sprzedaży i działalności handlowej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest zdobycie następujących umiejętności:

  • Prowadzenie sprzedaży.
  • Prowadzenie działalności handlowej.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły po zdobyciu kwalifikacji technik handlowiec może uzyskać dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji:

Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

KARIERA ZAWODOWA:

  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi handlowe,
  • praca w sklepach, hurtowniach, magazynach, punktach sprzedaży,
  • prowadzenie działalności akwizycyjnej,
  • praca na stanowisku przedstawiciela handlowego firmy,
  • organizacja działalności małej firmy handlowej (handlu hurtowego i detalicznego),
  • praca w dziale zaopatrzenia
    i zbytu w przedsiębiorstwie,

 

DALSZE KSZTAŁCENIE:

w szkołach policealnych i na studiach