Technikum w zawodzie - Technik Informatyk

 

Technik informatyk jest poszukiwany na rynku pracy ze względu na proces informatyzacji - upowszechnienie się komputerów
i programów komputerowych w firmach i instytucjach oraz konieczność ich fachowego obsługiwania.

 

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka.