Praca spedytora polega na organizowaniu przewozu towarów na terenie kraju jak i poza jego granicami. Spedytorem jest osoba, która zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem.

Do zadań spedytora należy:

  • poszukiwanie klientów i negocjowanie z nimi warunków obsługi i przewozu ładunków w celu podpisania umów związanych z organizacją czynności i przewozowym wszystkimi gałęziami transportu.
  • ustalanie szczegółów dotyczących transportu,
  • specjalistyczne doradztwo w zakresie np. wyboru gałęzi i środków transportu, ubezpieczenia towaru, wyboru i zaplanowania drogi przewozu, rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku w środku transportu,
  • negocjowanie ceny za usługę oraz rozliczanie należności za usługi,
  • organizowanie załadunku i wyładunku towarów,
  • łączenie przesyłek i szukanie ładunków powrotnych w celu optymalnego wykorzystanie środka transportu,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją przewozu,
  • nadzorowanie i monitorowanie procesu przemieszczania ładunków oraz czynności przeładunkowych,
  • organizację i sporządzanie odprawy celnej ładunków,
  • organizowanie czasowego przechowywania i magazynowania ładunków.

Miejscem pracy spedytora są pomieszczenia biurowe oraz miejsca załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów. Spedytor powinien biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zalety Internetu. Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać spedytor, należy łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji.