Oferta jest skierowana przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość chcą związać ze służbą w formacjach mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem Policji.

Przedmioty realizowane w ramach tego kierunku zwiększają także szanse i możliwości uzyskania pracy w jednostkach penitencjarnych, administracji państwowej oraz firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

Nauka w klasie policyjnej nie zamyka także drogi do dalszego kształcenia na ogólnodostępnych kierunkach studiów wyższych.