V Liceum Ogólnokształcące: klasa socjalna

Klasa socjalna w V Liceum Ogólnokształcącym nawiązuje do tradycji dawnego Liceum Profilowanego
o profilu socjalnym.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia.

W klasie socjalnej uczeń będzie mógł swobodnie rozwijać swoje talenty, zdobędzie podstawy wiedzy ogólnej dotyczące rozwoju człowieka w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Ponadto nabędzie umiejętność wspierania osób potrzebujących pomocy.

Jeśli lubisz opiekować się innymi, umiesz łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi,czujesz chęć niesienia pomocy potrzebującym, praca z dziećmi daje Ci satysfakcję – ta klasa jest dla Ciebie.

DALSZE KSZTAŁCENIE:

w szkołach policealnych i na studiach.

V Liceum Ogólnokształcące:

klasa humanistyczna – animator kultury


Przedmioty rozszerzone:
język polski, język angielski, historia

Klasa humanistyczna zaprasza uczniów z pasją
i otwartą głową, pragnących się rozwijać i zmieniać oraz tych, którzy dopiero próbują odnaleźć swoją życiową drogę.

Program klasy humanistycznej pozwala na rozwijanie umiejętności interpersonalnych,zwłaszcza w zakresie komunikacji społecznej, ale też autoprezentacji.

Ponadto uczniowie w klasie humanistycznej rozwijają swoje zainteresowania związane z literaturą piękną, sztuką oraz historią.

DALSZE KSZTAŁCENIE:

w szkołach policealnych i na studiach.